Stuur ons een bericht en krijg dezelfde dag antwoord! Uitsluitend bedoeld voor bloemisten en groothandelaren.

Whatsapp ons direct

Home » MVO

Aandacht voor milieu en omgeving

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onlosmakelijk verbonden met de werk- en teelwijze van Kwekerij Van de Werken. Als bewuste teler zijn wij deelnemer van Milieu Programma Sierteelt (MPS). Daarnaast nemen wij diverse maatregelen om het milieu te besparen.

Deelname MPS

De stichting MPS is in 1993 begonnen als regionaal initiatief, maar is inmiddels in meer dan veertig landen actief. MPS heeft een certificeringsschema ontwikkeld om de milieubelasting in de sierteelt te verlagen. Hierbij gaat de aandacht uit naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, energie, meststoffen en afval.

mvo-1

WKK-installatie

Met het oog op energiebesparing beschikken wij over een gasgestookte WKK-installatie voor het opwekken van stroom voor o.a. onze energiezuinige lampen. De vrijgekomen energie wordt voor 95% gebruikt. Deels als elektriciteit, deels als warmte voor het verwarmen van de kas. Een verwarmingsketel is hierdoor overbodig.

Scouten

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verlagen wij tot een minimum. Door de hele kas hangen zogenoemde scouten. De insecten die we hiermee vangen, geven een indicatie van de hoeveelheid en soorten insecten in de kas. Dus ook van het aantal schadelijke insecten. Met onze scouten kunnen we al in een vroeg stadium plagen waarnemen. We kunnen dus sneller ingrijpen met minder bestrijdingsmiddelen.

Deelnemer Glastuinbouwpact Bommelerwaard

Samen met een groot aantal andere tuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard willen wij zorgen voor versterking van de tuinbouwketen in de regio. Wij hebben gezamelijk het doel om de positie van de tuinbouw met de samenleving te verbeteren. Door te werken met thema’s proberen wij oa de emissie van gewasbeschemingsmiddelen en meststoffen naar het milieu en de omgeving tot een minimum te beperken.

Wij werken met thema’s die aangedragen zijn door de tuinbouwondernemers zelf op het gebied van:

– Markt en afzet
– Onderwijs en ondernemen
– Innovatie
– Duurzaam
– Infra en logistiek
– Leefomgeving
– Arbeid en goed werkgeverschap

Meer informatie hierover vindt u op: www.glastuinbouwpactbommelerwaard.nl

mvo-3
mvo-5

Bestel direct:

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid